Provádění vizualních kontrol svarů

Provedeme vizualní kontrolu svarů dle příslušných norem ČSN a vystavíme protokol.

Panely